Riduan Mulkan, CSCM

Sangat bermakna dalam menambah pengetahuan dan didorong untuk percaya diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam Supply Chain Management